Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Bạn hoàn toàn có thể yên tâm về các thông tin của mình trên happyteeth.vn bởi chúng tôi ưu tiên hàng đầu trong việc bảo mặt của website. Để truy cập và sử dụng thông tin giữ liên lạc với chúng tôi tại happyteeth.vn. Bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Công ty TNHH Mỹ Phẩm Thảo Dược Thiên Nhiên không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Thảo Dược Thiên Nhiên cam kết bảo mật thông tin cá nhân